Tajný život mesta

Projekt Tajný život mesta mala pod patronátom 3.A trieda (tercia). Postupne sa celá trieda zoznámila s podstatou projektu a pripravovala materiál pre aktivity a propagácie spojené s projektom. Maľovali plagáty, kreslili najznámejšie kvitnúce rastliny Hnúšte, vyhľadávali o nich informácie na internete. Realizačný tím si pripravoval PowerPoint-ovú prezentáciu. Táto aktivita sa im veľmi páčila, hlavne maľovanie rastlín a ich určovanie. Prvý propagačný deň bol pripravený pre našu celú školu. Vo vestibule školy na nástenkách boli zavesené plagáty propagujúce podstatu aplikácie a realizačný tím postupne odprezentoval a vysvetlil každej triede hlavnú myšlienku projektu a plantNet aplikácie. Zároveň študentov vyzvali k vytvoreniu databázy fotiek, flóry nášho mesta, z ktorých sa vyberú tie najkvalitnejšie. Realizačný tím vytvoril adresu , na ktorú žiaci posielali fotografie flóry.

Žiaci realizačného tímu prejavili veľkú zručnosť prezentácie, za čo zožali úspech aj od svojich spolužiakov a vyučujúcich. Tento deň bol zároveň projektovým dňom, kedy ostatní žiaci tercie vytvorili tímy a prechádzali našim mestom , kde fotografovali kvetenstvo. Všetky nafotené fotografie rastlín sa postupne spracovávali. Nekvalitné fotografie sa odstránili, a z tých ostatných sa vybrali len tie najlepšie, ktoré sa zaslali realizačnému tímu vedcov PlantNet do Francúzska. Táto práca bola veľmi časove náročná a vyžadovala si veľkú trpezlivosť.
Ďalšia propagácia projektu sa uskutočnila vo vestibule obchodného domu , ktorá sa niesla pod názvom : Vieš ako kvitne Hnúšťa? Z vývesných tabúľ sa obyvatelia nášho mesta mohli dozvedieť o našom projekte, pozrieť si obrázky rastlín kvitnúcich v našom meste, prečítať si ich charakteristiku a zapojiť sa do ankety – Poznáš rastliny kvitnúce v tvojom meste? Na stole v pohároch bolo pripravených päť druhov rastlín. Každý obdržal lístok s názvami rastlín ku ktorým museli priradiť správne očíslovanie . Kto súhlasil, mohol zadať svoj kontakt, a tým sa zapojiť do súťaže o pekný darček, ktorý bol výherkyni odovzdaný. Výsledky ankety vo forme diagramov vyhodnotil realizačný tím, ktoré boli zverejnené na stránke mesta a na stránke našej školy. Anketa sa mnohým zúčastneným páčila a pochválili žiakov, že sa venujú tejto činnosti.. Hlavne obyvatelia vyššej vekovej kategórie prejavili väčšiu ochotu a znalosti. Najväčšiu radosť mali prváčikovia zo ZŠ z Klenovca, ktorí sa spoločne učili spoznávať rastlinky a správne ich pomenovať.
2. júna sa v našom meste Hnúšťa, začali dni mesta. Našej škole bolo umožnené, aby so svojou prácou na projekte oboznámila širšiu verejnosť. Vo vestibule kultúrneho domu bola nainštalovaná výstava fotografií našich študentov flóry Hnúšte a okolia. Žiaci realizačného tímu zároveň informovali návštevníkov výstavy s podstatou a cieľom projektu, Tajný život mesta. Fotografie návštevníkov zaujali. Mnohí sa priznali, že si vôbec nevšimli, že takto kvitne naše mesto. Pre deti boli pripravené omaľovánky najznámejších kvetov mesta s popisom rastliny na opačnej strane. Výstavka trvala počas všetkých Dňoch mesta, do 4.6. Sme veľmi radi, že sme mohli verejne spropagovať nie len projekt, ale aj prácu našich žiakov.

Mgr. Zlata Vinclavová

Foto: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=48