Študenti “hľadali“ exoplanéty

"... k hviezdam sa dívaj a uvidíš,
k zemi sa chýlia.
Nádherná chvíľa"

Exoplanéty sú planéty mimo našej Slnečnej sústavy. Otázka, či existuje život mimo našej Zeme, vzrušuje ľudstvo neustále, v centre pozornosti sa preto v posledných rokoch ocitlo hľadanie exoplanét, ktoré prinieslo už významné úspechy.

O dobrodružstve hľadania iných planetárnych sústav, o metódach, i možných kandidátoch z hľadiska existencie života študentom nášho gymnázia porozprával Peter Sobotka. Je pracovníkom Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejove, kde sa venuje výskumu premenných hviezd a exoplanétam a je i tajomníkom Českej astronomickej spoločnosti. Niektorým je jeho meno známe z českého populárno-vedeckého rádia Leonardo, kde má ako vedecký redaktor rubriku Nebeský cestopis. Patrí medzi najpovolanejších sprievodcov pri pátraní po cudzích planétach. Prednáška sa konala v rámci projektu APVV Expedícia Zem z vesmíru, vesmír zo Zeme...s čiastkovým názvom pre tento rok Život vo vesmíre.

Vďaka

Bolo to zaujímavé