Rozlúčka so školou


"Rozlúčka so školou je ako rozlúčka s láskou. Kedykoľvek vedľa nej prejdeš, už nikdy nebude patriť tebe ."

Dňa 25. mája 2017 si čerství absolventi Gymnázia Mateja Hrebendu prevzali maturitné vysvedčenia na slávnostnom obrade v sobášnej sieni Mestského úradu v Hnúšti. Absolventom sa prihovoril pán primátor mesta a zaželal im do budúcnosti veľa úspechov. Spolužiakom zarecitovala žiačka IV.A Zdenka Slatinská a zaspievala Tímea Demeterová, žiačka I.A za hudobného doprovodu pána Petra Majoroša DiS.art zo Základnej umeleckej školy v Hnúšti. Za slávnostnú atmosféru ďakujeme členkám ZPOZ Človek človeku v Hnúšti PaedDr. Danke Jungovej a Mgr. Zlatici Kochanovej.

foto: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=47