Rada školy pri Gymnáziu Mateja Hrebendu

Volení členovia za: Titul, meno, priezvisko
pedagogických zamestnancov Mgr. Katarína Sroková
pedagogických zamestnancov Mgr. Miroslava Pevná
ostatných zamestnancov Zdenka Kasáčová
žiakov Viktória Dovalová
rodičov Mgr. Janka Mrnková
rodičov Ing. Danka Kiráľová
rodičov Janka Bálintová
Delegovaní členovia za BBSK: Titul, meno, priezvisko
Mgr. Marianna Kemková
Mgr. Dáša Gajdošová
Ján Svitek
Mgr. Michal Bagačka
Predseda/predsedníčka rady školy: Mgr. Katarína Sroková
mobil 903 107 404