Osnovy ISCED

Tu nájdete osnovy ISCED2 a ISCED3 v PDF formáte. Vzhľadom na obsiahlosť ISCED3 je možné nahliadnuť do materiálov aj u zástupcu riaditeľa.