Kontakty

Gymnázium Mateja Hrebendu
Hlavná 431
981 12 Hnúšťa
Telef. sekretariát – riaditeľka: 0475422301
e-mail: gymhnusta@gmail.com
www.gymhnusta.eu