História školy

História školy

 • 1931 - výnos č.83434 Ministerstva školstva a národnej osvety ČSR – povolenie zriadenia Štátnej meštianskej školy v Hnúšti.
  1. September 1933 – začiatok vyučovania v Štátnej meštianskej škole v Hnúšti – škola má 3 triedy. Štúdium je spoplatnené.

 • 1. september 1939 - škola má 7 tried – 280 žiakov aj z okolitých obcí od Čerenčian až po Tisovec, vyučuje sa dopoludnia aj popoludní.

 • 20. február 1946 - škola sa sťahuje do novostavby, v ktorej sídli dodnes.

 • Od 1. septembra 1948 podľa zákona č. 95/1948 Zb. dostáva škola nový názov - Stredná škola v Hnúšti.

 • 1. september 1953 - spája sa národná škola so strednou školou a vzniká Jedenásťročná stredná škola v Hnúšti – má 16 tried.

 • Od 1.januára 1961 – názov školy sa mení na Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Hnúšti.

 • 1.septembra 1969 sa zo strednej všeobecnovzdelávacej školy stáva gymnázium s humanitnou a prírodovednou vetvou.

 • 1. september 1993 - otvorenie 1.ročníka osemročného štúdia

 • 8. marec 1996 - Ministerstvo školstva SR prepožičiava škole čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu

 • Projekty :

  2004-2006 medzinárodný projekt Sokrates Príbehy vojny
  2006-2008 medzinárodný projekt Dreams and Teams
  2010-2012 medzinárodný projekt Comenius Od diktatúry k demokracii

 • 2013 – 80. výročie založenia školy