Druhé kolo prijímacích skúšok


Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného a 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018.

Termín konania prijímacích skúšok : 20. 6. 2017 o 8.00.
Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 12.6.2017 na sekretariát školy.