Týždeň zdravej výživy

16. október – Deň zdravej výživy
Október je známy tým, že sa nesie v znamení zdravej výživy. Vyvrcholením je Svetový deň zdravej výživy 16.októbra.
Aj naša škola podporila túto myšlienku svojimi aktivitami, ktoré prebiehali počas týždňa zdravej výživy od 17.10 do 21.10. Naši najmladší žiaci-primáni si na hodine biológie pripravili pekné ovocné misy, do ktorých sa s chuťou pustili. Zároveň urobili výstavku ovocia a zeleniny. Žiačky siedmej A – Zuzana Tomová a Vanessa Mináčová, pripravili pre študentov našej školy prezentáciu o zdravej výžive a o dôsledkoch nezdravého stravovania. Pre mladších žiakov si pripravili rôzne aktivity, spojené so zdravou výživou, ako : Vieš, čo ješ ?, Správne vyrieš potravinovú pyramídu... Študenti siedmej A triedy pripravili chutné zdravé pomazánky ( mrkvová, kalerábová), ktoré sa ponúkali cez veľkú prestávku vo vestibule našej školy.

Týždeň boja proti rakovine


V dňoch od 13. do 16. októbra sme sa my, Zuzana Tomová a Vanessa Mináčová, žiačky 7.A triedy a vyučujúca Mgr. Zlata Vinclavová, zúčastnili na prednáškach v Bratislave v rámci Týždňa boja proti rakovine. Boli tu študenti so svojimi profesormi z celého Slovenska. Prvý deň sme sa stretli s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorý nám predstavil nový projekt s názvom Krok ku zdraviu. Jedná sa o výzvu pre Slovensko prekonať 10 miliónov krokov za jeden mesiac. Výzvu sa podarilo splniť za necelé dva týždne.

Deň jabĺk


Dňa 19.10.2016 sme na našej škole mali Deň jabĺk. Tento deň si pripomíname každý rok. Jablko sa na Slovensku stalo symbolom boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu. Počas tohto dňa sme mali možnosť ochutnať na veľkej prestávke rôzne druhy odrôd. Študenti 7.A triedy priniesli a očistili jablká na ochutnávku pre ostatných spolužiakov.

Zuzana Tomová

Rok v znamení Mateja Hrebendu


Ani tento rok si naša škola nezabudla uctiť pamiatku človeka, po ktorom je pomenovaná. Dievčatá z 2. B triedy v mene všetkých ostatných žiakov položili kvety a zapálili sviečku pri pomníku a na hrobe Mateja Hrebendu na hačavskom cintoríne.
Matejovi Hrebendovi budú venované na našej škole viaceré akcie. V roku 2016 si pripomíname 220. výročie narodenia a 136. výročie úmrtia tohto výnimočného človeka, národného buditeľa a prvého slovenského kolportéra kníh.

Rodičovské združenieDňa 17.10.2016 sa uskutoční o 15.00 plenárne zasadnutie rodičovského združenia.

Syndikovať obsah