Kritériá prijatia na štúdium do 8-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

Kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018


Študijný odbor gymnázium 7902 J
Počet rokov štúdia 8

Počet žiakov, ktorých možno prijať 20 / 1 trieda
Profilové predmety
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Dátum prijímacích skúšok 9. máj 2017

Podmienky prijatia

Kritériá prijatia na štúdium 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

Študijný odbor gymnázium 7902 J
Počet rokov štúdia 4
Počet žiakov, ktorých možno prijať 30 / 1 trieda

Profilové predmety
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Dátum prijímacích skúšok
1. termín 9. máj 2017
2. termín 11. máj 2017

Oznam


Riaditeľstvo gymnázia oznamuje rodičom, že konzultačný deň sa dňa 1.2.2017 nekoná. Konzultačný deň sa presúva na deň 8.2.2017.

Oznam


Podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5 a vyhlášky MŠSR 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 10 udeľuje riaditeľka školy dňa 22. decembra 2016 deň voľna z organizačných dôvodov.

Konferencia učiteľov prírodovedných predmetov


„Človek od prírody baží po vzdelaní.“ ( Aristoteles )
9.december 2016

Už desiatykrát sa vo veľkej zasadačke v Mestskom úrade v Hnúšti zišli učitelia a študenti, ktorí majú túžbu dozvedieť sa niečo nové z oblasti prírodných vied. Určite nikto z nich nebol sklamaný. Ako každý rok pre zúčastnených konferencie pripravili Mgr. Z. Vinclavová a Mgr. N. Miháľová tri zaujímavé prednášky.

Prvou prednáškou pod názvom Kryštalizácie a dotyk svetla nám Ing. Lucia Dovalová zo ZŠ v Badíne, priblížila zaujímavý svet kryštálov rôznych chemických zlúčenín. Mali sme možnosť vidieť rôzne tvary kryštálov, ich farby zvýraznené pomocou polarizačného svetla. Že sa dá veda prepojiť s umením nás presvedčila veľmi ľahko. Stačilo, keď nám predstavila výstavu obrazov, na ktorých boli prekreslené kryštály vnímané autorom, výstavku šperkov, ktorým drahé kamene boli nahradené vykryštalizovanými chemickými zlúčeninami a to najzaujímavejšie nakoniec - Ukážka ušitých šiat z látok, na ktorých boli vytlačené kryštály videné pod mikroskopom.

Syndikovať obsah