Čarovanie s bylinkami


Dnešná doba je poznačená uponáhľaným spôsobom života. Človek nemá čas vnímať svet okolo seba, zabúda vnímať krásu prírody a jej hodnoty.
V tomto školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do projektu Environmentálny experti pod záštitou CEEV Živice a s podporou Nadačného fondu dm drogerie markt a Nadácie Pontis. Pomocou projektu s názvom Čarovanie s bylinkami sme sa snažili vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a naučiť ich vnímať jej krásu. Všetky aktivity projektu sa niesli v znamení byliniek. Žiaci sa naučili rozpoznávať najznámejšie druhy liečivých rastlín všetkými zmyslami – chuťou, čuchom a hmatom.

Vyrábam si bylinkové mydlo


Bylinkové mydlá

„ Čaj o tretej „ - 8. marec


MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Tento sviatok vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
Práve v tento deň mohli naši žiaci povedať svojim mamám, ako ich majú radi, čo pre nich znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nich urobili! Pri príležitosti MDŽ sme v tento deň pre mamy z druhej A a tretej A triedy pripravili tvorivé dielne.

Pi Day 2017 sme oslavovali aj my


Dňa 13.3 a 14.3 sme aj my, žiaci 1.A triedy, oslavovali Pi Day. Tento deň sa od roku 1988 oslavuje práve 14.3. Naša pani profesorka Mgr. Nadežda Miháľová nás kreatívnymi aktivitami oboznámila s číslom pí - π. Pomocou rôznych predmetov v tvare kruhu sme zisťovali ich obvod a tiež aj priemer. Toto číslo sme hľadali ako podiel obvodu a priemeru kruhu. Potom sme si všetci z rôznofarebných korálkov vyrobili náramok. Naše náramky na pohľad vyzerajú normálne, no len my vieme, že v ich farbách sa ukrývajú číslice nekonečného čísla pí.

Deň otvorených dverí


GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU

HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA


Vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

spojený s

PRIJÍMAČKAMI (BEZ) POCHÝB

Syndikovať obsah