Biológia vážne


Žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu z tretej A triedy Milan Kyseľ, Daniel Šebo, Dominik Majdan a Lucia Hedvigová sa v mesiaci apríl zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie E v odbore geológia a botanika. M. Kyseľ obsadil 1. miesto, D. Šebo 2.miesto a D. Majdan 3. miesto v odbore geológia a postúpili do krajského kola. Lucka Hedvigová skončila na 3. mieste v odbore botanika.

Máme majsterku Slovenska


Gymnázium Mateja Hrebendu má ďalšiu majsterku Slovenska
Dňa 22.4. 2017 sa vo Vavrečke na Orave uskutočnili Juniorské Majstrovstvá Slovenska do 18 a do 21 rokov v armwrestlingu (v pretláčaní rukou). Štartovala som v ťažšej váhovej kategórií ( do 55kg), pretože moju váhovú kategóriu (do 50kg) na Slovensku zrušili. Súťažila som na obe ruky. Na ľavú ruku som bola veľmi dobre pripravená a do finále som sa dostala bez prehry a napokon získala titul majsterky Slovenska. Na pravú ruku som urobila väčšie chyby, a tak som sa umiestnila na 3.mieste.

Deň narcisov


Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa tento rok konala 7. apríla 2017. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sa pomohli naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Oznam


Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu oznamuje uchádzačom,

že prijímacie skúšky do štvorročného štúdia

sa uskutočnia dňa: 9., 11. mája 2017

do osemročného štúdia dňa: 9. mája 2017.

Oznámenie

VEC

Oznámenie

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti oznamuje, že od 1.9.2017 prijme do pracovného pomeru učiteľku/ učiteľa nasledovných predmetov : dejepis - občianska náuka - etická výchova.

    Požiadavky :
  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
Syndikovať obsah