Oznam


Riaditeľstvo gymnázia oznamuje rodičom, že konzultačný deň sa koná dňa 31.5.2017.

Rozlúčka maturantov


12. 5. 2017

„ A už je to tu. Toľko sme sa jej báli. Záverečná ...“ (Iné kafe)

12. máj 2017 – rozlúčka maturantov so školou. Želáme im veľa šťastia pri zelenom maturitnom stole. Nech sa im splnia všetky sny.

foto: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=44

Environmentálne dni


Deň vody: Voda je najdôležitejšia zložka života na Zemi. Bez nej by nefungovalo vôbec nič. Neexistovala by bunka, nebola by rastlina, živočích a ani človek. Zem by bola pustá, bez života, preto je veľmi dôležité, aby sme žiakom vštepovali dôležitosť ochrany zdroja života – vody.

Súťaž mladých záchranárov

27.4. sa v obci Hajnáčka konala súťaž mladých záchranárov CO. Tejto súťaže sa zúčastnilo 20 tímov z rôznych škôl vrátane nás. Každý tím sa skladal zo štyroch súťažiacich, dvoch chlapcov a dvoch dievčat. Našu školu sme reprezentovali: Jana Tomengová, Kristína Stieranková, Daniel Šebo a Milan Kyseľ, žiaci tretej A triedy Gymnázia Mateja Hrebendu.
Súťaž otvorili príhovorom a pokračovali mažoretky. Potom sme štartovali podľa vylosovaného čísla. Náš tím štartoval trinásty. Počas súťaže sa konala aj policajná ukážka.

Naša cesta na strieborný stupienok


V dňoch 26.-27.4. 2016 sme sa ja - Lea Romana Bálintová a moja spolužiačka Ivana Kyseľová zúčastnili na Grandfinále Prezentiády v Brne. Ako sme sa tam vlastne dostali a ako to všetko dopadlo? To všetko sa dozviete v našom malom opise týchto dní.
Všetko sa to začalo ešte na krajskom kole v Bratislave, kde sme s našou prezentáciou a hlavne scénkou z Inkognita dokázali porotu rozosmiať. S úsmevom na perách a dobrým pocitom v duši sme si vypočuli aj prezentácie iných tímov a čakali na vyhlásenie výsledkov. Ani jedna z nás nevedela, ako to dopadne. Neočakávali sme nič veľké. Obidve sme však vedeli, že si odtiaľ odnesieme kopu nových skúseností do ďalších rokov. Vyhlasovanie výsledkov sa blížilo ku koncu a meno našej skupiny ešte stále neodznelo.Počuli sme ho až úplne na záver. Pre nás obe to bol veľký šok! Neverili sme, že sme naozaj vyhrali krajské kolo Prezentiády.

Syndikovať obsah