Pozor!

Táto stránka už nie je aktuálnaKliknutím na nasledujúci odkaz budete presmerovaní na aktuálnu stránku.


https://gymhnusta.edupage.org/

Druhé kolo prijímacích skúšok


Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného a 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018.

Termín konania prijímacích skúšok : 20. 6. 2017 o 8.00.
Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 12.6.2017 na sekretariát školy.

Tajný život mesta

Projekt Tajný život mesta mala pod patronátom 3.A trieda (tercia). Postupne sa celá trieda zoznámila s podstatou projektu a pripravovala materiál pre aktivity a propagácie spojené s projektom. Maľovali plagáty, kreslili najznámejšie kvitnúce rastliny Hnúšte, vyhľadávali o nich informácie na internete. Realizačný tím si pripravoval PowerPoint-ovú prezentáciu. Táto aktivita sa im veľmi páčila, hlavne maľovanie rastlín a ich určovanie. Prvý propagačný deň bol pripravený pre našu celú školu. Vo vestibule školy na nástenkách boli zavesené plagáty propagujúce podstatu aplikácie a realizačný tím postupne odprezentoval a vysvetlil každej triede hlavnú myšlienku projektu a plantNet aplikácie. Zároveň študentov vyzvali k vytvoreniu databázy fotiek, flóry nášho mesta, z ktorých sa vyberú tie najkvalitnejšie. Realizačný tím vytvoril adresu , na ktorú žiaci posielali fotografie flóry.

Rozlúčka so školou


"Rozlúčka so školou je ako rozlúčka s láskou. Kedykoľvek vedľa nej prejdeš, už nikdy nebude patriť tebe ."

Vieš, ako kvitne tvoje mesto?

Keď sa zamyslíme nad dnešným spôsobom uponáhľaného života, zistíme, že si prestávame všímať všetko to krásne okolo nás. Nevnímame krásu rozkvitnutých kvetov, spev vtáčika či šum lístia. Naša škola, Gymnázium Mateja Hrebendu, sa preto zapojila do projektu Tajný život mesta podporeného CEEV Živica. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť záujem širokej verejnosti o spoznávanie flóry Hnúšte a jeho okolia. Žiaci z tercie M. Kyseľ, D. Majdan a D. Šebo aspoň na chvíľu zastavili rýchly chod života obyvateľom nášho mesta, aby im predstavili projekt Tajný život mesta. V obchodnom dome na Námestí J.

Syndikovať obsah