Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

O z n a m


Podľa vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 odsek 10 udeľuje riaditeľka Gymnázia Mateja Hrebendu žiakom oktávy v dňoch 11.12. a 12.12. 2014 2 dni voľna.

Dôvod - 70 % absencia žiakov pre nemoc

Prijímanie prvákov


Disciplína, odvaha a hrdosť. V tomto duchu sa nieslo tohtoročné prijímanie prvákov na našom gymnáziu. Žiaci 3.B a 7.A triedy pripravili mnoho úloh, ktoré mali overiť zručnosť našich prváčikov. Spoločne sme sa naučili maskovať do terénu, podrobili sme sa skúške vytrvalosti a rýchlosti. Na záver museli žiaci 1.A a 1.B triedy zložiť slávnostnú prísahu, a tým boli oficiálne prijatí medzi nás, žiakov Gymnázia Mateja Hrebendu .

Pozri fotografie: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=25

HALLOWEENSKA NOC 2014


V noci z dňa 29. 10. na 30. 10. 2014 sa v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti uskutočnila už priata Halloweenska noc.
Halloweensku noc otvorila malá slávnosť , ktorú si pre svojich najbližších, rodičov a starých rodičov, pripravili žiaci I.A triedy pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod vedením Mgr. Miroslavy Pevnej, Mgr. Kataríny Srokovej a PaedDr. Evy Talianovej.

Vážení rodičia

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 13.októbra 2014 o 15.00 hodine. Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne schôdzky.

Dni duševného zdravia 11.9.-14.9.02014

„Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.“
Liga za duševné zdravie SR je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých. Nemalé úsilie orientuje na podporu ľudí s duševným ochorením – k sociálnemu začleneniu a rozvoju podporných služieb.

Syndikovať obsah