Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Vážení rodičia

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 13.októbra 2014 o 15.00 hodine. Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne schôdzky.

Dni duševného zdravia 11.9.-14.9.02014

„Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.“
Liga za duševné zdravie SR je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých. Nemalé úsilie orientuje na podporu ľudí s duševným ochorením – k sociálnemu začleneniu a rozvoju podporných služieb.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/20152. septembra 2014 o 8.00 hod.


Program:


8.00–8.30 – otvorenie školského roka v telocvični školy

8.30 – 11. 30 – triednické hodiny ( školský poriadok, pokyny BOZ )

Dovolenka 2014


DOVOLENKA


7.JÚL 2014 - 22. AUGUST 2014


( POTVRDZOVANIE PREUKÁŽOK OD 26.8.2014)

POCHVALY RIADITEĽOM ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Na konci roka sme oceňovali našich študentov. Keďže ich bolo toho roku dosť, zoznam si môžete pozrieť v prílohe.

Kuk na foto:
http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=24

Syndikovať obsah