Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

AVON pochod 2015


Slovensko sa každoročne zapája do celosvetového boja proti rakovine prsníka. Siedmy ročník tradičného AVON Pochodu proti rakovine prsníka, ktorý prináša pozitívnu energiu a pomoc projektom zameraným na prevenciu a liečbu tejto choroby, sa konal v Bratislave dňa 19.9.2015. Štart a cieľ pochodu bol pred Euroveou. Účastníci pochodu svoju spolupatričnosť a podporu prejavili zakúpením trička ružovej farby, ktorá je charakteristickou farbou tohto podujatia. Po ukončení pochodu sa o ďalší program postarali hudobné skupiny. Približne o 17.00 vypustili účastníci pochodu ružové balóny ako symbol podpory boja proti rakovine prsníka. Tejto aktivity a podpory sme sa zúčastnili aj my, žiačky sexty Zuzana Tomová, Vanesa Mináčová a vyučujúca Mgr. Zlata Vinclavová z Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti. Sme radi, že sme sa osobne zúčastnili pochodu a podporili myšlienku boja proti rakovine prsníka.
Mgr. Zlata Vinclavová

Verejná zbierka – Dni nezábudiek


V dňoch 16. – 18. 9. 2015 sa konala verejná zbierka pod záštitou Ligy za duševné zdravie- Modré nezábudky. Do ulíc miest vyrazili dobrovoľníci, ktorí rozdávali modré nezábudky ( symbol nádeje ) za dobrovoľný príspevok. Verejnú zbierku podporila aj naša škola, kde naše dobrovoľníčky, žiačky sexty vyzbierali v uliciach nášho mesta sumu 179 eur, ktoré budú zaslané Lige za duševné zdravie. Všetkým tým, ktorí prispeli dobrej veci , ďakujeme. No mnohí z obyvateľov nášho mesta Hnúšte, nemali o danej aktivite žiadnu informáciu, preto odmietali zbierku podporiť.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016


2. septembra 2015 o 8.00 hod.


Program:
8.00 – 8 .30 – otvorenie školského roka v telocvični školy
8.30 – 11. 30 – triednické hodiny ( školský poriadok, pokyny BOZ )

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení


Už sa stalo tradíciou, že maturitné vysvedčenia sú žiakom Gymnázia Mateja Hrebendu vydávané slávnostne v sobášnej sieni na Mestskom úrade v Hnúšti. Tak sa stalo aj v tomto školskom roku 25. mája 2015.

Fotogaléria: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=26

Oznam


V zmysle ustanovenia § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia Mateja Hrebendu vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4-ročného štúdia.
Prijímacie skúšky do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa uskutočnia dňa 16. 6. 2015 o 8.00 v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti.

Syndikovať obsah