Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Dni duševného zdravia 11.9.-14.9.02014

„Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.“
Liga za duševné zdravie SR je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých. Nemalé úsilie orientuje na podporu ľudí s duševným ochorením – k sociálnemu začleneniu a rozvoju podporných služieb.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/20152. septembra 2014 o 8.00 hod.


Program:


8.00–8.30 – otvorenie školského roka v telocvični školy

8.30 – 11. 30 – triednické hodiny ( školský poriadok, pokyny BOZ )

Dovolenka 2014


DOVOLENKA


7.JÚL 2014 - 22. AUGUST 2014


( POTVRDZOVANIE PREUKÁŽOK OD 26.8.2014)

POCHVALY RIADITEĽOM ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Na konci roka sme oceňovali našich študentov. Keďže ich bolo toho roku dosť, zoznam si môžete pozrieť v prílohe.

Kuk na foto:
http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=24

Krásne zážitky z exkurzie na Eurosalaši


V rámci projektu KomPrax sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Triedu, ktorá nazbierala najviac papiera, čakala odmena – Exkurzia na Eurosalaši Brezno-Michalová.
Do zberu papiera sa zapojila len I.A. Myslím, že by sme vyhrali, aj keby sa zapojili druhé triedy, pretože naša túžba vyhrať bola veľmi veľká. Doniesli sme neuveriteľných 700 kg papiera.
Exkurzia sa konala v piatok 30.5.2014. Cestovali sme objednaným autobusom. Prešli sme cez najdlhšiu dedinu, ktorá sa nazýva Pohronská Polhora - Michalová. My sme sa zastavili v Michalovej. Autobus nás doviezol pod kopec, na ktorom stojí salaš. Cestou hore na salaš sme sledovali rastliny na krásne zakvitnutej lúke.
Na salaši nás teta milo privítala a ponúkla nám chlebíky s úžasnou bryndzovou nátierkou.

Syndikovať obsah