Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Kritériá prijatia na štúdium do 8-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

Kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018


Študijný odbor gymnázium 7902 J
Počet rokov štúdia 8

Počet žiakov, ktorých možno prijať 20 / 1 trieda
Profilové predmety
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Dátum prijímacích skúšok 15. máj 2017

Podmienky prijatia

Kritériá prijatia na štúdium 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018

Študijný odbor gymnázium 7902 J
Počet rokov štúdia 4
Počet žiakov, ktorých možno prijať 30 / 1 trieda

Profilové predmety
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Dátum prijímacích skúšok
1. termín 15. máj 2017
2. termín 18. máj 2017

Čarovanie s bylinkami


Dnešná doba je poznačená uponáhľaným spôsobom života. Človek nemá čas vnímať svet okolo seba, zabúda vnímať krásu prírody a jej hodnoty.
V tomto školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do projektu Environmentálny experti pod záštitou CEEV Živice a s podporou Nadačného fondu dm drogerie markt a Nadácie Pontis. Pomocou projektu s názvom Čarovanie s bylinkami sme sa snažili vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a naučiť ich vnímať jej krásu. Všetky aktivity projektu sa niesli v znamení byliniek. Žiaci sa naučili rozpoznávať najznámejšie druhy liečivých rastlín všetkými zmyslami – chuťou, čuchom a hmatom.

Vyrábam si bylinkové mydlo


Bylinkové mydlá

„ Čaj o tretej „ - 8. marec


MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Tento sviatok vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
Práve v tento deň mohli naši žiaci povedať svojim mamám, ako ich majú radi, čo pre nich znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nich urobili! Pri príležitosti MDŽ sme v tento deň pre mamy z druhej A a tretej A triedy pripravili tvorivé dielne.

Syndikovať obsah