Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Rok v znamení Mateja Hrebendu


Ani tento rok si naša škola nezabudla uctiť pamiatku človeka, po ktorom je pomenovaná. Dievčatá z 2. B triedy v mene všetkých ostatných žiakov položili kvety a zapálili sviečku pri pomníku a na hrobe Mateja Hrebendu na hačavskom cintoríne.
Matejovi Hrebendovi budú venované na našej škole viaceré akcie. V roku 2016 si pripomíname 220. výročie narodenia a 136. výročie úmrtia tohto výnimočného človeka, národného buditeľa a prvého slovenského kolportéra kníh.

Rodičovské združenieDňa 17.10.2016 sa uskutoční o 15.00 plenárne zasadnutie rodičovského združenia.

Budujeme si kolektív ...


16.septembra 2016 sa študenti prvej A, prvej B a 2.A triedy zúčastnili výletu do Vysokých Tatier. Lanovkou sa vyviezli z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Tu sa poprechádzali a pokochali krásou našich miniveľhôr. Potom navštívili novootvorenú tricklandiu v Starom Smokovci. Je založená na trick arte – umení optických ilúzií. Na záver sa vybrali do Aquacity v Poprade, kde na ich unavené telá čakala príjemne vyhriata voda a niekoľko tobogánov. Výlet mal za cieľ vytvoriť a utužiť vzťahy medzi žiakmi prvých ročníkov. Prajeme novým žiakom aby sa im v našej škole páčilo.
Naďa Miháľová

Fotografie:
http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=35

Európsky týždeň športu


Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili.
Iniciatíva BeActive je výzvou pre všetkých Európanov k pohybu!

Začnime školský rok v prírode ...


5.septembra 2016 začal nový školský rok a s ním sme privítali v gymnáziu nové tváre. Naši prváci – malí aj veľkí – zvedavo pozerali pred seba a medzi žiakmi hľadali známe tváre. No a aký by to bol nový školský rok bez zoznámenia? Pán profesor Štefánik a naši triedni učitelia – Mgr.Miháľová, Mgr.Vinclavová, Mgr.Sroková a PaedDr.Talianová - pripravili účelové cvičenia.

Syndikovať obsah