Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Tanečný venček GMH

11. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci konalo veľmi milé podujatie študentov kvarty a kvinty 8-ročného štúdia Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti – Tanečný venček – záverečný ples základného kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy.

Pozrite si ukážku

Prijímacie pohovory - Kritéria prijatia

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016

Študijný odbor gymnázium
všeobecné gymnaziálne štúdium 7902 J
Počet rokov štúdia 4
Počet žiakov, ktorých možno prijať - 30 / 1 trieda

Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra
matematika

Dátum prijímacích skúšok
1. termín 11. máj 2015
2. termín 14. máj 2015

Podmienky prijatia

Deň otvorených dverí


Dňa 10.3.2015 bol v GMH Deň otvorených dverí pre piatakov a deviatakov zo základných škôl. Všetci, ktorí sa rozhodujú o tom, akú školu si zvoliť, mali možnosť navštíviť naše gymnázium a zistiť čo sa skrýva za jeho múrmi. Po príchode sa záujemcovia dozvedeli niečo o štúdiu, projektoch ale i o škole samotnej.
Ja, Daniel, Vika a Zdenka sme mali za úlohu návštevníkom našej školy prezentovať projekt Detská univerzita. Po prezentácii čakali hostí tvorivé dielne s pani profesorkami Evou Talianovou a Nadeždou Miháľovou.

Nehádžme stromy do koša


Na našej škole sa dňa 23.3.2015 konali tvorivé dielne Nehádžme stromy do koša z projektu KomPrax. Naše gymnázium navštívila rodina Katky Zvarovej z 8.A triedy, aby nám, žiakom 2.A triedy, ukázala, ako sa vyrábajú rôzne šperky, náhrdelníky a náramky z novín.
Po príchode do školy nám naša triedna profesorka oznámila, že sa máme na celý deň presunúť do štvrtej A triedy. Keď sme sa prišli do štvrtej A, triedna profesorka nám prezradila, že sa nebudeme učiť, ale budeme mať tvorivé dielne a máme si dať lavice do tvaru U. Potom prišla Katka Zvarová so svojou rodinou.

DEŇ NARCISOV


Pred 20 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne (zdroj: prieskum Soria&Grey, máj 2006).

Syndikovať obsah