Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení


Už sa stalo tradíciou, že maturitné vysvedčenia sú žiakom Gymnázia Mateja Hrebendu vydávané slávnostne v sobášnej sieni na Mestskom úrade v Hnúšti. Tak sa stalo aj v tomto školskom roku 25. mája 2015.

Fotogaléria: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=26

Oznam


V zmysle ustanovenia § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia Mateja Hrebendu vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4-ročného štúdia.
Prijímacie skúšky do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa uskutočnia dňa 16. 6. 2015 o 8.00 v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti.

Vážení rodičia


podľa vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 10 bude dňa 25. mája 2015 žiakom Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti udelený 1 deň voľna z organizačných dôvodov.

Lúčime sa...


Rozlúčka so školou, maturanti odchádzajú

Tak ahoj. A ak by sme sa viackrát spolu nestretli, bolo to prekrásne a bolo toho dosť !

Deň Zeme - 22.4.


„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“
Hans Christian Andersen

Každý človek na našej planéte mohol v poslednej dobe sledovať rôzne aktivity, ktorými sa , my, ľudia snažíme aspoň nepatrnou mierou prispieť k očiste toho najvzácnejšieho, čo máme- našej Zeme. Každý deň môžeme sledovať dôsledky činnosti, ktorými si ničíme svoje životné prostredie. Niektorí z nás prejdú okolo bez povšimnutia, možno sa riadia heslom : po nás potopa. Ale nájdu sa aj takí, ktorým to nie je ľahostajné. A práve Deň Zeme je dňom, kedy každý môže akoukoľvek činnosťou prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Nemusí to byť zbieranie odpadkov, odstraňovanie skládok, ale stačí len upratať si okolie svojho domu, v záhradke, triediť odpad, šetriť energiou...

Syndikovať obsah