Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

DEŇ ZEME v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti


Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia v roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Je to ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Mottom tohtoročného Dňa Zeme je: Stromy pre Zem. Hlavným cieľom je vysadenie 7,8 miliardy stromov do roku 2020.
Aj naša škola si každoročne pripomína tento deň rôznymi aktivitami, ktorými chceme aspoň menšou mierou prispieť k ozdraveniu a skrášleniu životného prostredia nášho mesta a svojho okolia. Žiaci prímy a sekundy sa vybrali do ulíc nášho mesta, kde vyzbierali smeti. Vrátili sa spokojní, ale aj sklamaní, pretože cestou do školy na miestach, ktoré predtým vyčistili, boli smeti nové. Tieto už stihli zahodiť naši nezodpovední obyvatelia mesta. Študenti prvej B triedy prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

DEŇ NARCISOV – 20 ročník

Dňa 15.4.2016 sa uskutočnil 20.ročník Dňa narcisov - 20.ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín .
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti sa pri tejto príležitosti zúčastnilo dobrovoľnej zbierky. Finančné prostriedky, ktoré sme vyzbierali, sú určené na pomoc onkologickým pacientom. Teší nás, že čoraz viac ľudí pozná tento deň a sú ochotní prispieť ľubovoľnou čiastkou. Ulice Hnúšte v tento deň zaplavili, žlté narcisy, ktoré sú symbolom boja proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň každý z nás pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Majstrovstvá sveta v bedmintone školských družstiev


V dňoch 28.3 – 3.4.2016 sa družstvo chlapcov Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti v zložení Dárius Bálint, Vladan Pevný, Martin Vrbinský a Peter Martinský zúčastnilo Majstrovstiev sveta na Malte v meste Gzira.
Slovenskú republiku okrem našich chlapcov reprezentovali dievčatá z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a dva reprezentačné tímy chlapcov a dievčat. Na ostrov pricestovalo 210 bedmintonistov celkovo z 20 krajín (Anglicko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Čína, Čínsky Taipej, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, India, Luxembursko, Malta, Nemecko, Pakistan, Portugalsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko, Taliansko, Turecko). Družstvá odohrali v skupinách stretnutia na päť zápasov, konkrétne tri dvojhry a dve štvorhry.
Dodáme, že okrem samotných hráčov cestovali na Maltu aj dvaja slovenskí rozhodcovia s medzinárodnou licenciou (Sandra Čirovič a Patrik Hamar).

Američan u nás na gymnáziu


V dňoch 4. – 8. apríla 2016 u nás na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti prebiehal „týždeň po anglicky“. Počas tohto týždňa si žiaci všetkých tried vyskúšali typický deň na „americkej škole“ a pritom si mohli zdokonaliť svoju angličtinu. Každá trieda si vyskúšala niečo iné, od zlepšenia si slovnej zásoby až po spev a tanec. Odozvy žiakov boli veľmi pozitívne, hlavne kvôli tomu, že to bolo niečo úplne iné a nové.
Lektor, s ktorým sme strávili deň viedol hodiny zábavným spôsobom, no veľakrát sme boli neskutočne prekvapení z toho, čo sa robí. Je to však pochopiteľné, pretože na Slovensku máme predsa len iné spôsoby a metódy. Bol to však veľký zážitok, na ktorý len tak nezabudneme a určite by sme chceli niečo podobné v budúcnosti zažiť.
Lektor, rodený Američan, pochádza z Connecticutu. Sme radi, že prijal pozvanie od pani profesorky a dúfame, že sa mu s nami dobre pracovalo.

žiaci gymnázia

Oznam


Dňa 13.4.2016 o 15.00 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie, ktorého programom bude voľba členov rady školy z radov rodičov vzhľadom na to, že 16. apríla 2016 končí funkčné obdobie všetkým členom rady školy a bude volená nová.
Výborom rodičovského združenia boli navrhnutí do Rady školy pri Gymnáziu Mateja Hrebendu títo kandidáti, ktorí kandidatúru prijali :
1. Ing. Danka Kiráľová
2. Mgr. Janka Mrnková
3. Ing. Katarína Trnavská
4. Ing. Vlasta Pervanová
5. Erika Demeterová

Syndikovať obsah