Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016


2. septembra 2015 o 8.00 hod.


Program:
8.00 – 8 .30 – otvorenie školského roka v telocvični školy
8.30 – 11. 30 – triednické hodiny ( školský poriadok, pokyny BOZ )

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení


Už sa stalo tradíciou, že maturitné vysvedčenia sú žiakom Gymnázia Mateja Hrebendu vydávané slávnostne v sobášnej sieni na Mestskom úrade v Hnúšti. Tak sa stalo aj v tomto školskom roku 25. mája 2015.

Fotogaléria: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=26

Oznam


V zmysle ustanovenia § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia Mateja Hrebendu vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4-ročného štúdia.
Prijímacie skúšky do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa uskutočnia dňa 16. 6. 2015 o 8.00 v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti.

Vážení rodičia


podľa vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 10 bude dňa 25. mája 2015 žiakom Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti udelený 1 deň voľna z organizačných dôvodov.

Lúčime sa...


Rozlúčka so školou, maturanti odchádzajú

Tak ahoj. A ak by sme sa viackrát spolu nestretli, bolo to prekrásne a bolo toho dosť !

Syndikovať obsah