Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Oznam


Podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5 a vyhlášky MŠSR 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 10 udeľuje riaditeľka školy dňa 22. decembra 2016 deň voľna z organizačných dôvodov.

Konferencia učiteľov prírodovedných predmetov


„Človek od prírody baží po vzdelaní.“ ( Aristoteles )
9.december 2016

Už desiatykrát sa vo veľkej zasadačke v Mestskom úrade v Hnúšti zišli učitelia a študenti, ktorí majú túžbu dozvedieť sa niečo nové z oblasti prírodných vied. Určite nikto z nich nebol sklamaný. Ako každý rok pre zúčastnených konferencie pripravili Mgr. Z. Vinclavová a Mgr. N. Miháľová tri zaujímavé prednášky.

Prvou prednáškou pod názvom Kryštalizácie a dotyk svetla nám Ing. Lucia Dovalová zo ZŠ v Badíne, priblížila zaujímavý svet kryštálov rôznych chemických zlúčenín. Mali sme možnosť vidieť rôzne tvary kryštálov, ich farby zvýraznené pomocou polarizačného svetla. Že sa dá veda prepojiť s umením nás presvedčila veľmi ľahko. Stačilo, keď nám predstavila výstavu obrazov, na ktorých boli prekreslené kryštály vnímané autorom, výstavku šperkov, ktorým drahé kamene boli nahradené vykryštalizovanými chemickými zlúčeninami a to najzaujímavejšie nakoniec - Ukážka ušitých šiat z látok, na ktorých boli vytlačené kryštály videné pod mikroskopom.

Konferencia učiteľov


Dňa 9.12.2016 sa uskutoční 10.ročník Konferencie učiteľov prírodovedných predmetov. Konferencia bude vo veľkej zasadačke MsÚ v Hnúšti. Každý kto príde, bude vítaný.

Mikuláš prišiel


Stalo sa tradíciou , že každoročne žiaci 2. ročníka 4-ročného štúdia pripravujú sviatok Mikuláša pre žiakov a pracovníkov školy. V tomto školskom roku sa tejto úlohy ujali žiaci II. B triedy pod vedením triednej učiteľky p. Mgr. Kataríny Srokovej, ktorí 6. decembra v školskej telocvični usporiadali mikulášsku oslavu .

Stužková slávnosť 4. B triedy 18. november 2016 - Mestský úrad v Hnúšti„Panta rei – všetko plynie“ ( Herakleitos )

fotografie: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=36

Syndikovať obsah