Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Stužková slávnosť 4. B triedy 18. november 2016 - Mestský úrad v Hnúšti„Panta rei – všetko plynie“ ( Herakleitos )

fotografie: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=36

Silná ruka stredoškolákov


Gymnázium Mateja Hrebendu má svojho siláka.
Je ním žiak druhej B triedy Dalibor Parobek, ktorý sa zúčastnil 22. ročníka súťaže Silná ruka stredoškolákov v Tvrdošíne, kde získal 3. miesto v kategórii chlapcov do 70 kg.

Beseda s Jánom Cígerom


Vedeli ste, že ...
...môžete získať titul bakalár či doktor hraškológie ?
...slovenský „malikán“ Janko Hraško pochádzal z Turca ?
... Matej Hrebenda daroval revúckemu gymnáziu 200 kníh ?
... matka Mateja Hrebendu pochádzala z Lipovca ?
...putovanie z Lipovca do Rimavskej Píly (cca. 160 km) trvalo 7 dní ?

Tieto a iné informácie získali študenti dňa 25.októbra počas besedy s Jánom Cígerom martinským antikvárom, samozvaným profesorom hraškológie, milovníkom kníh. Po prečítaní životopisu Mateja Hrebendu sa v auguste tohto roku rozhodol kopírovať jeho putovanie. Matej Hrebenda absolvoval túto trasu, keď sa vracal z Viedne, kde navštívil svojho brata. Počas svojej cesty stretal Ján Cíger množstvo ľudí, ktorých oboznamoval s menom a významom Mateja Hrebendu. Dúfame, že taký istý cieľ dosiahla aj jeho návšteva na našej škole.
Danica Bálintová

Týždeň zdravej výživy

16. október – Deň zdravej výživy
Október je známy tým, že sa nesie v znamení zdravej výživy. Vyvrcholením je Svetový deň zdravej výživy 16.októbra.
Aj naša škola podporila túto myšlienku svojimi aktivitami, ktoré prebiehali počas týždňa zdravej výživy od 17.10 do 21.10. Naši najmladší žiaci-primáni si na hodine biológie pripravili pekné ovocné misy, do ktorých sa s chuťou pustili. Zároveň urobili výstavku ovocia a zeleniny. Žiačky siedmej A – Zuzana Tomová a Vanessa Mináčová, pripravili pre študentov našej školy prezentáciu o zdravej výžive a o dôsledkoch nezdravého stravovania. Pre mladších žiakov si pripravili rôzne aktivity, spojené so zdravou výživou, ako : Vieš, čo ješ ?, Správne vyrieš potravinovú pyramídu... Študenti siedmej A triedy pripravili chutné zdravé pomazánky ( mrkvová, kalerábová), ktoré sa ponúkali cez veľkú prestávku vo vestibule našej školy.

Týždeň boja proti rakovine


V dňoch od 13. do 16. októbra sme sa my, Zuzana Tomová a Vanessa Mináčová, žiačky 7.A triedy a vyučujúca Mgr. Zlata Vinclavová, zúčastnili na prednáškach v Bratislave v rámci Týždňa boja proti rakovine. Boli tu študenti so svojimi profesormi z celého Slovenska. Prvý deň sme sa stretli s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorý nám predstavil nový projekt s názvom Krok ku zdraviu. Jedná sa o výzvu pre Slovensko prekonať 10 miliónov krokov za jeden mesiac. Výzvu sa podarilo splniť za necelé dva týždne.

Syndikovať obsah