Gymnázium Mateja Hrebendu nesie svoj názov po slávnom Matejovi Hrebendovi - dejateľovi slovenského národa a to už od roku 1997.

Dovolenka 2014


DOVOLENKA


7.JÚL 2014 - 22. AUGUST 2014


( POTVRDZOVANIE PREUKÁŽOK OD 26.8.2014)

POCHVALY RIADITEĽOM ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Na konci roka sme oceňovali našich študentov. Keďže ich bolo toho roku dosť, zoznam si môžete pozrieť v prílohe.

Kuk na foto:
http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=24

Krásne zážitky z exkurzie na Eurosalaši


V rámci projektu KomPrax sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Triedu, ktorá nazbierala najviac papiera, čakala odmena – Exkurzia na Eurosalaši Brezno-Michalová.
Do zberu papiera sa zapojila len I.A. Myslím, že by sme vyhrali, aj keby sa zapojili druhé triedy, pretože naša túžba vyhrať bola veľmi veľká. Doniesli sme neuveriteľných 700 kg papiera.
Exkurzia sa konala v piatok 30.5.2014. Cestovali sme objednaným autobusom. Prešli sme cez najdlhšiu dedinu, ktorá sa nazýva Pohronská Polhora - Michalová. My sme sa zastavili v Michalovej. Autobus nás doviezol pod kopec, na ktorom stojí salaš. Cestou hore na salaš sme sledovali rastliny na krásne zakvitnutej lúke.
Na salaši nás teta milo privítala a ponúkla nám chlebíky s úžasnou bryndzovou nátierkou.

Prežili sme deň detí na hrade Modrý Kameň


Cesta na Modrý Kameň nám ubehla veľmi rýchlo. Na hrade sme absolvovali najskôr prehliadku, kde sme videli rôzne starožitné hračky a bábky. Deti nám zahrali aj divadlo. Lektorky nám pripravili hry, pri ktorých sme mali hľadať grófa hradu a pomôcť mu získať hrad späť. Pomáhali sme chorému, ukradli sme listinu, boli vo väzení a vylúštili hádanku. Jeho výsosť Veľkomožný hradný pán Balaša nám udelil titul rytierov a šľachtičných rádu zlatého slnka, pretože sme zachránili jeho hrad z rúk tureckého nepriateľa.

FOTOŠOK

Prepojiť moderné informačné technológie s takmer 250 rokov starou fototechnikou sa podarilo študentom Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti prostredníctvom projektu Fotošok.
Ako to všetko začalo?
Na začiatku boli plastové poháre a škatule od topánok, z ktorých si študenti 2.B, 6.A a 3.B triedy na hodine umenia a kultúry vyrobili Cameru Obscuru. Zažili takmer zázrak. Na zadnej stene sa objavil prevrátený obraz pozorovanej horiacej sviečky a pochopili, aká vie byť fyzika čarovná. Nasledovali kurz kompozície a základných postupov pri fotografovaní, ktorý viedla PaedDr. Eva Talianová. Po tomto kurze už máloktorý z nich nastaví na svojom fotoaparáte AUTO, vie, že zlatý rez ho neporeže a zlatá hodinka neznamená zľavu v potravinách.

Syndikovať obsah